euroregion Nisa


Vyhlášky a nařízení

r. 2020

OZV o poplatku za komun. odpad 2021.pdf

OZV zrušovací.pdf

OZV-5 2020 vstupné.pdf

OZV-3 2020 psi.pdf

NOVÝ ŘÁD POHŘEBIŠTĚ- řád pohřebiště -podepsaný.pdf

OZV-o místním poplatku z pobytu 2020.pdf

r. 2019

OZV o poplatku za komun. odpad 2020.pdf

r. 2018

OZV o poplatku za komun. odpad.pdf- zrušena

r. 2016

OZV -Požární řád.pdf

r. 2015

OZV 1_2015 - odpady.pdf

r. 2011

OZV 1/2011 o místním poplatku ze psů- zrušena

OZV 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 3/2011 o místním poplatku ze vstupného - zrušena

OZV 4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity - zrušena

 

r. 2010

POV 2010

Fotografie

 

r.2009

8.4.2009_Vyhláška o dani z nemovitostí na rok 2009

Veřejná vyhláška - 3.změna územního plánu

 

r. 2008
1/2008 OZV, kterou se ruší vyhláška č. 1/92 o využití nižšího koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí a dodatek k vyhlášce č. 1/92

 

r. 2007
5/2007 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání odstraňování komunálního odpadu

6/2007 OZV, kterou se ruší OZV č. 1/95 o chovu zvířat na území Obce Pěnčín


r.2005
1/2005 obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhl.č.2/1997, o vymezených úsecích
místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí


r. 2004
1/2004 zrušení vyhl.č. 1/1993 o výši úhrady nein.nákladů MŠ a ŠD


r. 1997
2/97 vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY A ROZVOJE OBCE PĚNČÍN

POV Obce Pěnčín

POV - AKTUALIZACE

 
 Řád veřejného pohřebiště- zrušen