euroregion Nisa


Kamení

Kamení

Původ jména osady

Název obce doložen v r. 1699. Jméno vzniklo z hromadného podstatného jména kamení - místo, kde je kamenitá půda (viz čedičové suky Hrobky).