euroregion Nisa


Červenice

Červenice

Původ jména osady

Osada ležící na místě zaniklé osady Mladé Hajice (ves zanikla v 30. leté válce). Název dostala osada podle barvy půdy - červená země.